Datum   Kommentar

2013-07-02  Uppdaterat med nya värden på mentalindex. Sidan mentalitet är ändrad.

2013-03-05  Uppdaterat med nya värden på mentalindex. Sidan mentalitet är ändrad.

2013-01-09  Julkortet är borttaget.

2012-12-18  Uppstädning på denna sida samt julkort inlagt.

2012-10-03  Avelsplanerna är skrinlagda tills vidare. Sidorna hälsa, kontakt och länkar är ändrade.

2012-06-13  Ladys utställningsresultat, informationen om Sune och länkarna är kompletterade.

2012-03-23  Mentalindex för Lady är inlagt, se Mentalitet.

2012-03-08  Svartvit logga och färglagd logga tillagd i galleriet.

2012-02-15  Länken till Rex' och Hetsas sida rättad.

2012-02-14  Lumis publiceras på Internet.