Isbus

MH-resultat

Skattade mentalindex

Svenska Collieklubben arbetar i sitt projekt Mentalt Sund Collie med avelsvärden eller index för fyra av de fem egenskapsvärdena ovan samt för skott. Av olika anledningar är egenskapsvärdet aggressivitet inte med. För mer information se http://www.svenskacollieklubben.se/mentalindex/index.htm.

Ladys mentalindex ser ut på detta sätt:

Nyfikenhet/orädsla:  89
Socialitet:         102
Lekfullhet:         106
Jaktintresse:        99
Skott:              100

Mentaltest

Lady är mentaltestad två gånger.

Första gången blev det 153 poäng och andra gången 263 poäng.

För att räcka till en korning måste poängen minst uppgå till 300.

Trots en 3:a på skottfasthet på sitt MH fick 5:or (helt skottfast) vid sina båda mentaltesttillfällen.