Lady som valp

Jag tycker det är viktigt att alla uppfödare sätter sig in i och följer de rasspecifika avelsstrategier, inklusive de olika avels-/hälsoprogram, som den aktuella rasklubben arbetar med. Det innebär bland annat att man som uppfödare informerar sina valpköpare om vikten av att valpkullarna, och därmed indirekt föräldradjuren, utvärderas bland annat genom att valparna:

    • höftleds- och armbågsröntgas
    • ögonlyses både som valpar och som vuxna
    • mentalbeskrivs (MH)
    • exteriörbeskrivs
    • deltar i minst en officiell utställning

På så sätt kan rasklubben tillhandahålla korrekt statistik till uppfödarna, som i sin tur kan använda den i sin avel för att föda upp hundar med de egenskaper, som krävs i vårt moderna samhälle:

Stabila och vackra familjemedlemmar, som inte begränsar familjens liv, utan kan vara med på det mesta.